Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELŐ ADATAI

1. Az adatkezelő neve: Jákor Kft. Marco Polo Travel honlap üzemeltető és egyes a honlapon kínál szolgáltatások tekintetében szolgáltatás nyújtója; CeSYS egyes a honlapon kínál szolgáltatások tekintetében szolgáltatás nyújtója (a továbbiakban együtt:adatkezelők)

2. Képviselőik: Koruhely János Zoltán

3.Az adatkezelők címe/székhelye: 3100 Salgótarján,Alkotmány út.9.

4. Adatkezelési szám: NAIH-86945/2015

5. Elérhetőség: info@marco-polo.hu

6. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott és kellő tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

7. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

8. A Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, a szerverek üzemeltetését azüzemeltető végzi. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető a szolgáltatás regisztrációs felületén. A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az 1. pontban megjelölt jogi személyek, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. Az adatkezelés csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik, s kizárólag olyan adat kezelése, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

9. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed. Ezt követően 8 napon belül a volt felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetve a volt felhasználó személyes adatai statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek.

10. Az adatkezelők által kezelt személyes adatokat kizárólag az adatkezelők munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése során az adatkezelők munkavállalói mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.

Teljes dokumentum megtekinthető itt.